Information om sammenlægningen af Maersk Drilling og Noble

Information om sammenlægningen af Maersk Drilling og Noble

Den 10. november 2021 meddelte Maersk Drilling og Noble Corporation, at de havde til hensigt at gennemføre en virksomhedssammenlægning i en transaktion, der primært skal gennemføres gennem et frivilligt offentligt aktieombytningstilbud til Maersk Drillings aktionærer fra Noble Corporation plc (et indirekte, 100 % ejet britisk datterselskab af Noble Corporation, der vil blive det nye holdingselskab for Maersk Drilling og Noble Corporation efter gennemførelsen af transaktionen.

Den 10. maj 2022 godkendte Noble Corporations aktionærer sammenlægningen på en ekstraordinær generalforsamling, og den 8. august 2022 offentliggjorde Noble Corporation plc et tilbudsdokument i overensstemmelse med dansk lovgivning inklusiv ombytningstilbuddet til Maersk Drillings aktionærer. Samme dag offentliggjorde Noble Corporation også et såkaldt fritagelsesdokument, der er et lovpligtigt dokument, som blandt andre relevante oplysninger indeholder en beskrivelse af transaktionen og dens indvirkning på Maersk Drilling og Noble Corporation.

Den 8. august 2022 offentliggjorde bestyrelsen i Maersk Drilling desuden en lovpligtig redegørelse med bestyrelsens anbefaling vedrørende aktieombytningstilbuddet til aktionærerne i Maersk Drilling.

Nedenfor er alle dokumenter og relevant information om aktieombytningstilbuddet.

 

VIGTIG INFORMATION

Oplysningerne på denne del af hjemmesiden er ikke rettet mod eller tilgængelige for visse personer på grund af lovgivningsmæssige begrænsninger. Du bedes derfor gennemgå følgende oplysninger, hver gang du ønsker at få adgang til denne del af hjemmesiden.

Læs venligst denne meddelelse omhyggeligt - den gælder for alle personer, der besøger denne hjemmeside, og afhængig af hvem du er, og hvor du bor, kan den have betydning for dine rettigheder. Bemærk venligst, at denne meddelelse og oplysningerne i den til enhver tid kan ændres eller opdateres, og meddelelsen bør læses i sin helhed, hver gang du besøger hjemmesiden. The Drilling Company of 1972 A/S ("Maersk Drilling") kan til enhver tid og efter eget skøn ændre indholdet af denne hjemmeside helt eller delvist.

Adgang til materiale på denne del af hjemmesiden ("Website") kan være begrænset i henhold til værdipapirlovgivningen og andre love i visse jurisdiktioner. Dette materiale er ikke rettet mod og må ikke tilgås af personer i en jurisdiktion, hvor den pågældende handling ikke ville være i overensstemmelse med værdipapirlovgivningen eller andre love eller bestemmelser i en sådan jurisdiktion eller ville kræve registrering hos, godkendelse af eller anmeldelse til en tilsynsmyndighed, som Maersk Drilling ikke udtrykkeligt har påtænkt ("Jurisdiktioner med Begrænsninger"), og medmindre andet er bestemt af Maersk Drilling og tilladt i henhold til gældende lovgivning og bestemmelser, er det ikke hensigten, at dette materiale skal være tilgængeligt for personer, der er bosiddende eller fysisk befinder sig i en Jurisdiktion med Begrænsninger. Det kan være ulovligt at se det materiale, som du ønsker at få adgang til, hvis du er bosiddende eller fysisk befinder dig i en Jurisdiktion med Begrænsninger. Det specifikke materiale på denne Website kan være omfattet af yderligere begrænsninger. 

Hvis du ikke må se materialet på denne Website, bedes du straks forlade denne Website. Manglende overholdelse af disse begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af gældende værdipapirlovgivning. Enhver person, der får adgang til dokumenter på denne Website, er ansvarlig for at gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Enhver modtager af dokumenterne på denne Website, der er i tvivl om disse begrænsninger, bør rådføre sig med sine professionelle rådgivere i den pågældende jurisdiktion. Hverken Maersk Drilling eller Noble Corporation påtager sig ansvar eller erstatningspligt for en persons overtrædelse af sådanne begrænsninger.

Materialet på denne Website udgør ikke et tilbud eller en tilbudsannonce i henhold til lovgivning og bestemmelser i andre jurisdiktioner end i Danmark og USA. Materialet heri må ikke direkte eller indirekte distribueres, videregives eller cirkuleres uden for Danmark eller USA, hvis og i det omfang en sådan distribution, videregivelse eller cirkulation ikke er i overensstemmelse med gældende udenlandske bestemmelser eller afhænger af udstedelse af tilladelser, overholdelse af officielle procedurer eller andre lovkrav, og sådanne betingelser ikke er opfyldt. Maersk Drilling er ikke ansvarlig for at sikre, at offentliggørelse, distribution, videregivelse eller cirkulation af materiale på denne hjemmeside uden for Danmark og USA er i overensstemmelse med bestemmelser i andre retssystemer end i Danmark og USA.

Elektroniske versioner af materialet på denne Website stilles til rådighed af Maersk Drilling i god tro og udelukkende med henblik på information.

Oplysningerne på denne Website gælder kun pr. datoen for det pågældende dokument eller den pågældende meddelelse, der er gengivet på denne Mikrohjemmeside, og hverken Maersk Drilling eller dets bestyrelse, direktion eller koncernforbundne selskaber har eller påtager sig ansvar for eller pligt til at opdatere sådanne oplysninger, dokumenter eller meddelelser. Maersk Drilling forbeholder sig ret til at tilføje, fjerne eller ændre oplysninger, der er gengivet på denne Website, til enhver tid.

Oplysningerne på denne Website er omfattet af og skal læses sammen med tilbudsdokumentet, der er offentliggjort af Noble Corporation plc (“Topco”), alle andre offentligt tilgængelige oplysninger og, hvor det måtte være relevant, eventuelle yderligere oplysningsdokument(er) offentliggjort af Topco, Noble Corporation og/eller Maersk Drilling.

DU OPFORDRES TIL AT LÆSE TILBUDSDOKUMENTET VEDRØRENDE DEN FORESLÅEDE VIRKSOMHEDSSAMMENLÆGNING I SIN HELHED OG ALLE ANDRE DOKUMENTER OFFENTLIGGJORT AF TOPCO, NOBLE CORPORATION OG/ELLER MAERSK DRILLING I FORBINDELSE MED VIRKSOMHEDSSAMMENLÆGNINGEN ELLER INDARBEJDET VED HENVISNING HERI, DA DE VIL INDEHOLDE VIGTIGE OPLYSNINGER OM TOPCO, NOBLE CORPORATION OG MAERSK DRILLING, DEN FORESLÅEDE VIRKSOMHEDSSAMMENLÆGNING OG FORHOLD FORBUNDET HERMED.